Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej len 'Podmienky') regulujú vaše používanie webovej stránky boocasino.click (ďalej len 'Stránka').

Prosím, prečítajte si tieto Podmienky starostlivo, pretože ich prijímaním a využívaním Stránky súhlasíte s ich platnosťou a dodržiavaním. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nevyužívajte Stránku a nepristupujte k jej obsahu.

1. Používanie Stránky

Pri používaní Stránky súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia a že sa budete riadiť týmito Podmienkami. Nesmie sa vám podariť používať Stránku, ak nie ste starší ako 18 rokov.

Je zakázané:

  • porušovať práva tretích strán, vrátane autorských práv, ochranných značiek alebo iných duševných vlastníctví;
  • sťahovať, uploadovať, publikovať alebo poskytovať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, ponižujúci, hrubý, ohrozujúci, vulgárny, nenávistný, diskriminačný, pornografický alebo inak nevhodný;
  • vytvárať falošné účty, prezentovať sa ako iná osoba alebo inak podvádzať iných užívateľov;
  • nezákonne zhromažďovať informácie o iných užívateľoch Stránky;
  • neprichádzať s úmyslom poškodiť serverové prostredie Stránky.

Zodpovedáte za svoje používanie Stránky a za akékoľvek škody spôsobené jej porušením týchto Podmienok alebo platných zákonov.

2. Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o tom, ako Správca stránky stará sa o ochranu vašich osobných údajov, nájdete v našej Zásade ochrany osobných údajov.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť presné a aktuálne. Nesiete zodpovednosť za prípadné nesprávne alebo neaktuálne informácie, ktoré ste nám poskytli.

Získané osobné údaje nebudeme zdieľať alebo predávať tretím stranám bez vašej predchádzajúcej súhlasu, okrem prípadov, ktoré vyžadujú platné zákony.

3. Autorské práva

Obsah zverejnený na Stránke, vrátane textov, obrázkov a iných súborov, je chránený autorskými právami a inými právnymi ochranami duševného vlastníctva. Reprodukcia, distribúcia alebo ďalšie využívanie obsahu bez predchádzajúceho súhlasu Správcu stránky je zakázané.

Spoločnosť boocasino.click si vyhradzuje všetky práva k obsahu a službám poskytovaným prostredníctvom Stránky. Ak sa vyskytne porušenie autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva, môžete nás kontaktovať a podnikneme nevyhnutné kroky na ochranu našich práv.